Följ Huddinge kommun

Positiv utveckling av Huddinges företagsklimat

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2017 12:13 CEST

Kungens kurva shoppingcenter. Foto: Håkan Lindgren

Företagsklimatet i Huddinge kommun har förbättrats på flera områden jämfört med 2016. Det visar Svenskt näringslivs årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet.

– Näringslivsfrågor är mycket viktiga och vi arbetar med flera olika insatser för att utveckla Huddinge till en stark företagarkommun – allt från ung företagsamhet i skolan, service och bemötandefrågor till att öka samarbetet mellan kommunen och företagen i Huddinge, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

141 företagare i Huddinge har besvarat enkäten. Årets sammanlagda resultat visar att företagarna ger Huddinge ett snittbetyg på 3,37 (3,23 år 2016 ), vilket är i nivå med Sverigesnittet (3,36). Ett av de områden som fått bättre omdöme är upphandling, vilket kommunen arbetat särskilt med under 2016, exempelvis genom utbildningar riktade till företagare. Även service till företag, tillämpning av lagar och regler samt konkurrens från kommunen får bättre omdöme i år.

En annan positiv signal är att skolornas attityd till företagande uppfattas som betydligt mer positiv i år.

– Vi har ett välutvecklat samarbete med skolorna och har lagt mycket energi på aktiviteter mellan skola och näringsliv. Det är glädjande att våra insatser syns i vad företagarna tycker, säger Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun.

Enkäten visar också områden som kommunen bör prioritera för att nå ett bättre resultat, som lägre skatter och avgifter, fler bostäder, bättre förståelse hos tjänstemän och politiker för företagares villkor samt mer byggbar mark för verksamheter.

Om undersökningen

Svenskt näringslivs enkätundersökning har genomförts över hela landet, från januari till april.
31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Den 26 september kommer Svenskt näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet. Läs mer på www.foretagsklimat.se/.

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande Huddinge kommun, 08-535 301 57, 
0708-79 03 00
Pia Forsberg, näringslivschef Huddinge kommun, 08-535 313 93, 0709-75 03 13
Ulrika Lamberth, PR-ansvarig Huddinge kommun 08-535 301 71, ulrika.lamberth@huddinge.se

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med mer än 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument