Följ Huddinge kommun

Handikapprådet får inte yttra sig!

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2009 11:01 CET

Beslut tas i Huddinge kommun utan att lokala intresseorganisationer i kommunens egna råd får möjlighet att yttra sig. Detta äventyrar demokratin!

Flera gånger under den här mandatperioden har den moderatstyrda majoriteten i Huddinge åsidosatt möjligheten till samråd med lokala intresseorganisationer.

Detta tycker vi inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är anmärkningsvärt!

Kommunfullmäktige beslutade bland annat den 9 februari 2009 om nya omsorgsavgifter för personer med funktionsnedsättning utan att ge det Kommunala handikapprådet möjlighet till samråd. I slutet av 2008 beslutade Huddinge kommun om tillämpningen av LOV (lag om valfrihetssystem). Inte heller inför detta beslut fick det Kommunala pensionärsrådet yttra sig.

Huddinge kommun har en tydlig vision om delaktighet. Kommunen har dessutom en skyldighet att samråda, men framför allt är det viktigt att få ta del av rådsledamöternas erfarenheter och deras organisationers uppfattningar - innan besluten tas.

- Det är obegripligt hur den borgerliga majoriteten resonerar, säger oppositionsrådet Ann-Marie Högberg (S). Samråd innebär ju att besluten blir bättre underbyggda, mer demokratiska och risken för problem blir mindre när besluten sedan ska verkställas!

För mer information, kontakta

Ann-Marie Högberg, Oppositionsråd (S), 070-879 00 93